phong thủy cửa sổ

Hướng dẫn bố trí cửa sổ chung cư hợp phong thủy năm 2019

Ngược lại, đối với phòng khách, nên mở càng nhiều cửa sổ càng tốt vì đây là nơi sinh hoạt chung của cả gia đình,